Arsović
NekretnineBroj u registru 832
 • Arsovic nekretnine
 • korisne informacije
 • korisne informacije
 • korisne informacije
Kupujete nekretninu

VAŽAN VODIČ KROZ KUPOPRODAJU NEPOKRETNOSTI

Dragi klijenti,

DA BISTE REŠILI SVOJE STAMBENO PITANJE NEOPHODAN VAM JE DOBAR PLAN.

Kako bismo Vam olakšali planiranje puta do sopstvenog doma, naš tim je na osnovu iskustva u radu sa nekretninama izdvojio za Vas niz praktičnih saveta, instrukcija, preporuka koje čine suštinu ovog vodiča.

Napominjemo da cilj ovog vodiča jeste da svakom posetiocu našeg sajta na blizak i razumljiv način približi suštinu procesa kupoprodaje nepokretnosti.

Vaše "Arsović Nekretnine".

Procedura kupovine nepokretnosti za kreditnog kupca:

 1. Proveravate u banci kreditnu sposobnost i odlučujete se za banku.
 2. Pronalazite odgovarajuću nekretninu. Savetujemo Vas da se u ovaj proces ne upuštate bez posrednika jer uz pomoć profesionalaca, koji su upoznati sa ponudom na tržištu kao i sa procedurom kupovine ova faza će za Vas biti manje stresna i lakša. Posrednici su tu i da Vas pravno zaštite i isprate kroz čitav proces.
 3. Zaključujete predugovor sa prodavcem koji možete overiti kod javnog beležnika/notara i predajete mu kaparu koja je ujedno i učešće za banku(iznos je onaj koliko Vam je učešće u banci, najčešće od 5-20% u zavisnosti od toga da li je komercijalni ili subvencionisani kredit.
 4. Izvođenje procenitelja na teren i zajedno sa procenom, predugovorom i Vašom ličnom dokumentacijom apliciranje za kredit.
 5. Kada Vam banka, nacionalna korporacija i ministarstvo odobre kredit (ukoliko je kredit subvencionisan), overava se konačan Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti.
 6. Overa založne izjave kod javnog beležnika i njena predaja u katastar nepokretnosti kako bi se upisala hipoteka na predmetnom stanu. Kod uknjiženih nepokretnosti ovo je dovoljno(sam čin predaje katastru uz prisustvo ovlašćenog lica banke) za puštanje novca na račun prodavca, međutim kod neuknjiženih objekata, čeka se rešenje o upisu hipoteke(obično treba od 7 do 10 dana), pa tek onda sledi isplata novca iz kredita. Dan pre puštanja kredita potrebno je spremiti novac za troškove: Troškove nacionalne korporacije, troškove obrade kredita kod banke, trošak kursne razlike
 7. Useljenje u kupljenu nepokretnost.
 8. Regulisanje obaveza prema poreskoj upravi (oslobađanje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava, plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava i povraćaj PDV-a za kupca prvog stana) i prijava stana kod javno-komunalnih preduzeća.
 9. Uknjižba stana.

Troškovi(okvirno)za kreditne kupce

 1. Procenitelj – približno 100 Evra
 2. Overa predugovora i ugovora kod javnog beležnika ( zavisi od vrednosti nepšokretnosti i da li je ugovor Solemnizovan, tj. Da li je izrađen od strane advokata a javni beležnik je samo overio potpise).
 3. Troškovi obrade zahteva za osiguranje(NKOSK) – 30 evra u dinarskoj protivvrednosti. Kao i trošak OSIGURANJA KREDITA KOD NKOSK.
 4. Banka (troškovi obrade zahteva za kredit) – 0,5% do 1% iznosa kredita u zavisnosti od izabrane banke i modela kredita.
 5. Založna izjava (0,2% vrednosti kredita -8000 dinara fiksni deo)
 6. Provizija agenciji - 2% - 3% od ugovorene cene nepokretnosti (plaća se pri overi predugovora ali je često i stvar dogovora između posrednika i klijenta). U proviziju je uračunato: troškovi advokata, izrada predugovora, izrada ugovora, priznanica, kompletiranje dokumentacije od investitora, pomoć oko regulisanja PDV-a, uknjižbe stana, pribavljanje potvrda komunalnih službi...
 7. Trošak životnog osiguranja kao i osiguranja nepokretnosti – Troškovi su različiti u zavisnosti od konkretnog osiguravajućeg društva, zato je potrebno raspitati se kod više njih ( za životno osiguranje Vam je potreban i lekarski pregled kod specijaliste koji u proseku iznosi oko 6000 dinara).
 8. Kursna razlika – 0,5 – 1% sume koju treba da pretvorite iz dinara u devize.
 9. Troškove transfera novca plaća kupac, i oni variraju od banke do banke a iznose od 1000 do 8000 dinara. Ako je ista banka tj. Ako prodavac otvori račun kod banke preko koje kupac uzima kredit nema ovih troškova.

Procedura kupovine za gotovinu:

 1. Pronalazak nepokretnosti
 2. Predugovor i kapara(obično 10% ili dogovor)
 3. Zaključenje ugovora i isplata cene nepokretnosti
 4. Useljenje
 5. Regulisanje obaveza prema poreskoj upravi (oslobađanje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava i povraćaj PDV-a za kupca prvog stana) i prijava stana kod javno-komunalnih preduzeća.
 6. Uknjižba stana.

Troškovi okvirno za keš kupca

 1. Overa predugovora i ugovora kod javnog beležnika zavisi od vrednosti nepokretnosti i da li je ugovor Solemnizovan tj da li je izrađen od strane advokata a javni beležnik je samo overio potpise).
 2. Provizija agenciji – 2 – 3% od ugovorene cene nepokretnosti (plaća se pri overi predugovora ali je često i stvar dogovora između posrednika i klijenta)

Kada ste postali vlasnik

Kada ste postali vlasnik nekretnine na osnovu ugovora o kupoprodaji, sve što je vezano za kupljenu nekretninu treba da glasi na Vaše ime . To podrazumeva prenos prava korišćenje EDB brojila, PTT priključka, infostana, kablovske televizije, interneta. Imajte u vidu da se za prenos prava korišćenja navedenih usluga plaćaju određene takse i naknade, čiji je ukupan iznos neznatan u poređenju sa na primer cenom nekretnine ali ih ipak predvidite.

Porezi

Kupovina nekretnina sa sobom nosi dodatne troškove u vidu plaćanja određenih poreza koji su propisani zakonom. Pod određenim uslovima u skladu sa zakonom možete biti oslobođeni plaćanja nekih poreza kao i ostvariti pravo povraćaja istih.

Kapitalna dobit

Kapitalna dobit je razlika između kupljene i prodate vrednosti nepokretnosti i ona po Zakonu iznosi 15%. Obveznici poreza na kapitalnu dobit su lica koja su nepokretnost stekla posle 24.01.1994.godine. Dakle svi koji su nepokretnost stekli po bilo kom osnovu pre navedenog datuma, nisu obveznici poreza na kapitalnu dobit. Prema zakonskim odredbama obveznik ovog poreza je prodavac.

Obaveze plaćanja poreza na kapitalni dobitak su oslobođena lica koja su nepokretnost stekla:

- Nasleđem
- Ako se prenos vrši između bračnih drugova i krvnih srodnika u prvoj liniji
- Ako se prenos vrši između razvedenih bračnih drugova, a u neposrednoj je vezi sa razvodom braka

Obveznik koji sredstva ostvarena prodajom nepokretnosti u roku od 90 dana od dana prodaje uloži u rešavanje svog stambenog pitanja i stambenog pitanja članova svoje porodice, odnosno domaćinstva, oslobađa se poreza na ostvareni kapitalni dobitak.

Zakonom je propisano da se dokazima o rešavanju stambenog pitanja smatraju: zaključeni i od strane suda overeni ugovori o kupovini drugog stana, ugovori o gradnji( sa građevinskom dozvolom i drugom dokumentacijom), fakture odnosno računi o nabavci materijala, overene pismene izjave obveznika odnosno člana njegove porodice ili domaćinstva, kao i druga dokazna sredstva kojima se utvrđuje da su sredstva ostvarena prodajom nepokretnosti uložena u rešavanje stambenog pitanja.

BEOGRAD NEKRETNINE

Oglase za nekretnine koje su na prodaju možete pronaći na strani prodaja ili preko pretrage na početnoj stranici. Tu se nalaze stanovi, kuće, poslovni prostori, lokali i sl. Naši agenti proveravaju sadržaj svakog oglasa pre njegovog objavljivanja na sajtu. Kvalitet oglasa je naš osnovni cilj i nećemo objavljivati ono što ne zadovoljava određene kriterijume.

Takođe imamo i sekciju izdavanje nekretnina, gde se takođe nalaze stanovi, kuće, poslovni prostori, lokali i sl.

© Sva prava zadržana. 2021. ArsovicNekretnine.rs. Zabranjeno je svako kopiranje sadržaja sajta bez prethodnog odobrenja.
Dizajn Creative Web